Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Vianen en Antonius van Padua

Er zijn twee heiligen, die bijzonder vereerd worden in deze regio. Beiden luisteren zij naar dezelfde naam : Antonius. De oudste onder hen wordt Antonius met het verken, of Antonius abt genoemd. De ander, Antonius van Padua. De eerste is oud en gebogen, steunt op een staf en draagt een baard. Hij leefde als een kluizenaar in de Egyptische woestijn. De tweede is jong, baardloos en gaat gekleed als een franciscaan. Hij staat bekend als prediker en heeft het geschopt tot kerkleraar. Antonius abt leefde op het breukvlak van de derde en de vierde eeuw. Antonius van Padua werd in 1195 in Lissabon geboren en overleed in 1231 te Padua. Beide heiligen verdrinken bijna in de verhalen, worden omkleed met talrijke legenden.

Antonius abt is een pestheilige, die beschermt tegen besmettelijke ziektes bij mens en dier. Hij is nauw verbonden met het platteland, waar mens en dier dicht bij elkaar wonen. Antonius van Padua, is meer een prediker, meer gerelateerd aan de stad. Althans vroeger. Want de jonge Antonius zou in de loop der tijd inlopen op de oude. Antonius van Padua werd stevig gepromoot door de franciscanen van Megen en de kapucijnen van Velp. Daarbij werd een belangrijke troef uitgespeeld. Door zijn levensverhaal kon Antonius van Padua uitgroeien tot de patroon van de verloren zaken. Iets verloren? Bidt dan: Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn.. vind. En dan was er nog de rijke effectenhandelaar Jan Grewen, die in 1910 aan het bisdom Den Bosch een grote som geld naliet. Hiermee konden nieuwe kerken gebouwd worden. Maar dan wel onder één duidelijk beding: de nieuwe kerk moest gewijd worden aan Antonius van Padua. En zo kon in 1930 te Vianen, destijds net de status van ontginningsdorp ontgroeid, een nieuwe kerk gebouwd worden. Met Antonius van Padua als patroon natuurlijk.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >