Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Twee engelen te Oss

Op zondag  26 maart 1893, laat in de avond, klonken er  meerdere  schoten op de Heuvel in Oss. Een ervan was dodelijk. Wachtmeester Geerard Hoekman, brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee bleek het slachtoffer te zijn. Met zijn onderzoek naar criminele activiteiten kwam hij te dichtbij, vormde hij een bedreiging voor een van de ‘baronnen’ met een kwalijke reputatie. Om justitie op een dwaalspoor te brengen werd kort daarna ook nog eens het graf van de vermoorde wachtmeester bruut geschonden. Nederland sidderde, en Oss was in rep en roer. Vooral de katholieke elite. De wachtmeester behoorde dan wel niet tot die elite, hij werd er wel als een verlengstuk, een instrument van beschouwd. De moord vond plaats binnen een samenleving die duidelijk nog op zoek was naar zichzelf. In korte tijd was Oss in de tweede helft van de negentiende eeuw  veranderd. Kleinschalige nijverheid maakte plaats voor industriële activiteiten. De karnton werd vervangen door de schoorsteen, boter kreeg concurrentie van margarine, slagerijen werden fabrieken, landarbeiders werden fabrieksproletariaat. Daarnaast groeiden kleine, dorpse ondernemers  uit tot grote jongens. En deze nieuwe elite was niet vanzelfsprekend nog altijd katholiek. Nieuwe ideeën, als socialisme en liberalisme lagen bovendien op de loer. Het was een tijd van schuivende machtsverhoudingen, van een veranderende moraal. Binnen dit krachtenveld viel het dodelijke schot. De machtigste speler in het veld, de emanciperende katholieke kerk, wilde de zaak snel opgelost zien. Niet teveel discussie over aanleiding of oorzaak, geen sociale onrust. De vermeende daders werden opgepakt en veroordeeld. Uit dankbaarheid werd een jaar na de moord door deken-pastoor Arnoldus van de Laar een monument opgericht. Frans de Vriendt uit Antwerpen was de maker. Centraal staat Maria Onbevlekt Ontvangen, die met haar voeten het kwaad (de slang) vertrapt. Zij beschermt Oss, de engelen vertellen het verhaal, zij het zeer in het kort.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >