Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Sint Victor te Neerloon

Lustig Neerloon, zing van vreugde. Zo luidt de eerste regel van een lied van twaalf strofen. Het was bijna verloren gegaan, maar in het begin van de twintigste eeuw, was er één oude mevrouw in Neerloon, die het lied nog helemaal uit haar hoofd kende. Compleet met melodie. Net op tijd heeft de toenmalige pastoor het op papier kunnen zetten. Het was een lied ter ere van Sint Victor van Xanten, patroon, beschermheilige van de kerk te Neerloon. Deze Sint Victor- er zijn er meer- geldt ten zuiden van de Maas als een wat verdwaalde heilige. Sint Victor van Xanten hoort meer tot het Maas en Waalse, bij dorpen als Afferden,  Dreumel,  Wamel, en het stadje Batenburg. Ook Niftrik, pal tegenover Neerloon, kende deze heilige martelaar. In Niftrik bouwde hertog Willem van Gelder op 26 juni 1388 na zijn overwinning op de hertog van Brabant een kapel ter ere van de martiale Sint Victor. Maas en Waal behoorde destijds kerkelijk gezien grotendeels tot het aartsdiaconaat Xanten en het machtige kapittel van de Dom van Xanten had hier het nodige in de melk te brokkelen. De boven het graf van Sint Victor aldaar gebouwde Dom was hun uitvalsbasis. Van daaruit hebben de kapittelheren hun heilige gepromoot. Ook te Neerloon had dit kapittel zeggenschap. Vanwege de Maas. Vroeger lag Neerloon op een eiland met doorwaadbare plaatsen. Met het verleggen van haar bedding bepaalde de Maas de positie van Neerloon, zowel in kerkelijke als in politieke zin. Op een gegeven moment beschouwde men Neerloon als verbonden met Niftrik. En zo verscheen in die periode de Romeinse legionair die omstreeks 302 vanwege zijn geloof te Xanten met zijn gezellen werd vermoord, in Neerloon. In vol ornaat staat hij in het neo-klassieke kerkje met zijn middeleeuwse toren, die een andere gril van de Maas, de overstroming van 1820, heeft overleefd.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >