Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Sint Jan te Neerlangel

Het stadse Ravenstein heeft zijn barokke Luciakerk, maar het nietige Neerlangel heeft de oudste kerkelijke papieren. En dat niet alleen. Hier staat ook de oudste toren van Brabant. Hij is grotendeels opgetrokken uit tufsteen en later iets opgehoogd met een extra verdieping van baksteen. De rest van het kerkje is neogotisch en dateert van 1869. Want hoe klein het gehucht ook is, in de negentiende eeuw wilde men ook in Neerlangel een nieuwe kerk, wilde men aanhaken bij de katholieke emancipatie. Het oude romaanse kerkje met zijn gotisch koortje moest er toen aan geloven. De toren werd behouden. Men was ook praktisch van aard.

De patroonheilige, Sint Jan, wijst op een ver verleden. Vroege kerken werden vaak aan Sint Jan gewijd. Het waren doopkerken. Sint Jan is nu eenmaal de eerste onder de dopers. Hij doopte Christus in de Jordaan. Hij is een belangrijke heilige, na Maria is hij de machtigste voorspreker, lobbyist voor de gelovigen bij Christus. Niet alleen de Orthodoxe Kerk eert hem met diverse feestdagen, ook het Westen kent verschillende feestdagen aan hem toegewijd. Zijn naam is ook verbonden aan talrijke rituelen. Het feest  van zijn geboorte ( ! ) wordt gevierd op 24 juni en geldt als een keerpunt in het jaar. Na Sint Jan worden de dagen weer korter, om na Kerstmis, de geboorte van Christus, weer langer te worden. Tot het feest van Sint Jan mag men asperges steken en het Sint Janskruid heeft een helende, beschermende kracht.
Rond deze feestdag komt heel Neerlangel bij het kerkje tezamen, en die van Ravenstein sluiten zich hierbij aan. Het is deze nietige gemeenschap, die zorg draagt voor hun kleine Sint Jan. Zij koesteren hun kerkje, houden gebouw, tradities en rituelen in stand. De kleine Sint Jan: hét voorbeeld voor behoud van bedreigde dorpskerkjes.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >