Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

O.L. Vrouw te Handel

Vroeger moest je een kraantje opendraaien. Nog vroeger welde het water spontaan uit een bron. Tegenwoordig hoef je de bron maar te benaderen en er stroomt water uit een bronzen pijpje. Geen wonder, maar gewoon een elektronisch oog. En toch is deze bron met wonderen omgeven. Zij zou spontaan zijn ontstaan bij de bouw van een kapel. Maria zelf had de bouwers op de plek gewezen. Zij verscheen aan de metselaars, die om water verlegen zaten. Maria openbaarde zich als een zorgzame moeder: zij waste de vuile kleertjes van Jezus in de nieuwe bron. Eerder hadden onwillige ossen al de plek aangegeven waar de kapel gebouwd moest worden. Hier stond immers ook de merkwaardige meidoorn waaruit, iets eerder, het wonderbaarlijke beeldje van Maria was ontsproten. Een meidoorn, die volgens de legende altijd bloeide, en ontsnapt was aan de hete adem van een heks. Deze duivelse vrouw verstarde het verstand der inwoners en liet de natuur verdorren.
 Zoals bij veel andere heilige plaatsen spelen een boom en een bron een belangrijke rol binnen het verhaal, de legende. Zij, boom en bron, wijzen op oude cultusplaatsen, hinten naar vergane rituelen. Vaak zijn zij gerelateerd aan nieuw leven, vruchtbaarheid en rechtspraak. In de loop der eeuwen werden deze mystieke, heilige of door riten bepaalde plekken zoetjesaan opgenomen, verwerkt in een nieuw ritueel, het christelijke. Zo ook te Handel, een gehucht gelegen op de randen van de Peel en op de oostgrens van de Kommanderii van Gemert. Rond  1220 ontstond hier een Maria devotie.  Onder de schut van de machtige Duitse Orde zou deze plek, vooral in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw, uitgroeien tot een belangrijk bedevaartsoord tot Maria,troosteres der bedroefden.
Het barokke interieur is na 1897 grotendeels verdwenen, Maria evenwel is gebleven. Evenals het processiepark en de bedevaarten in eere ende oirbaar.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >