Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Molenaarsdochter uit Lourdes

De verschijningen vonden plaats in een grot. Bij haar verschijning ging Maria als een mooie vrouw gekleed in een lang wit gewaad dat op heuphoogte werd opgebonden door een grote, blauwe gordel. Over haar arm droeg zij een rozenkrans en haar voeten werden bedekt door een grote,gouden roos. Op deze wijze beschreef Bernadette de verschijning in eerste instantie aan derden.  En zo staat Maria, hoog in een nis, ook afgebeeld in de Lourdesgrot van Katwijk aan de Maas. Op enige afstand van de grot, naast het processiealtaar, knielt de kleine Bernadette. Grot en rots als decor voor de verschijning van Maria aan Bernadette werden in 1888 te Katwijk uit cement opgetrokken. Een reis naar het snel in populariteit groeiende bedevaartsoord Lourdes was niet voor iedereen weggelegd. Dus haalde men, in navolging van de paus, die al snel een kopie van de grot in het Vaticaan had laten oprichten, de devotie van Lourdes dichter naar huis. In Katwijk ging men onder leiding van de gefortuneerde bouwpastoor Joannes Suys secuur te werk. Men bouwde één op twee, en in de grot werd een ‘natuurlijke steen uit de grot’ van Lourdes ingemetseld. Ook de  bron van Lourdes met zijn helend water werd niet vergeten. Immers, toen Maria op 25 februari 1858 voor de negende keer aan Bernadette verscheen, verzocht  deze haar uit een nieuw opwellend, nogal modderige bronnetje te drinken en zich daarin ook te wassen. In Katwijk herinnert een hardstenen muurtje met drie bronzen fonteintjes aan deze gebeurtenis. Een tekst, in het Frans gesteld en in marmer gegraveerd, spoort de bedevaartganger te Katwijk aan hetzelfde te doen en zo eer te brengen aan Maria, die  “ Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot, vol glans en vol luister de Moeder van God”.


Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >