Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Kerst op de Koolwijk

Zowel Filips de Goede, als zijn zoon Karel de Stoute, waren drie maal getrouwd. En als men er iets van zei, dan verwezen zowel vader als zoon naar de H. Anna. Zij, de moeder van Maria, en grootmoeder van Christus was toch ook driemaal getrouwd geweest. En dat zelfs tot op hoge leeftijd. Het verhaal van de drie huwelijken van Anna en over haar rijk nageslacht,  is altijd, ook al ten tijde van Filips en Karel, omstreden geweest. Toch was deze nauwkeurig geconstrueerde legende, zeker op het eind van de vijftiende eeuw, zeer populair. In het bijzonder in die regio’s waar beide heren of hun familie hun invloed lieten gelden. Daartoe behoorde ook oost Brabant, waar Anna, juist vanwege die drie legendarische huwelijken uit kon groeien tot een vruchtbaarheidssymbool. Meestal beperkte zich die symboliek tot de verbeelding van het eerste huwelijk. Anna huwde in eerste instantie met Joachim, en uit deze verbintenis werd Maria geboren.

Deze dochter baarde, als maagd Maria, te Bethlehem  in een grot Christus. Deze gebeurtenissen komen samen in één type beeld, de Anna-te-Drieën. Anna wordt dan vaak monumentaal afgebeeld met op haar schoot Maria, die op haar beurt weer het Christuskind draagt. Van dit type beeld bestaan honderden voorbeelden in  talrijke variaties. In Koolwijk onder Herpen, bewaart men zo’n beeld dat omstreeks 1510 in deze streek gesneden is. In die tijd kreeg Anna hier een eigen kapel, die uit zou groeien tot een belangrijk bedevaartsoord waar ook de vruchtbaarheid niet onbesproken bleef. Men gaat naar Sint Anneke, om een manneke. Zeker op haar feestdag,  26 juli.
Met de kerstdagen evenwel  gaat men naar Koolwijk, niet  slechts om Anna te zien, maar vanwege de bewegende kerststal. Sinds 1969 ziet Anna toe op het mechanisch toneel rond de geboorte van haar kleinzoon.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >