Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Franciscanessen van Veghel

Als iemand een kind van zijn tijd was, dan was dat wel Bernardinus van Miert. In 1840 trad hij aan als pastoor van Veghel. Hij zou van bouwpastoor uitgroeien tot een regionaal kerkvorstje. De resultaten van zijn inspanningen zijn nog altijd zichtbaar. Het meest dominant natuurlijk in de Sint Lambertuskerk. Hier liet Van Miert tussen 1853-1864 de nog jonge architect Pierre Cuypers zijn gang gaan en kon deze zich helemaal uitleven in die nieuwe stijl, de neogotiek. Veghel heeft er een zeer imposant monument aan over gehouden. Maar Van Miert wilde meer. Hij wilde ook een eigen congregatie. Een legertje van sterke vrouwen, niet onder het gezag van een andere congregatie, niet onder het gezag van de bisschop, maar opererend onder zijn eigen gezag. Zijn nichtje Jacoba van Miert was hem daarbij behulpzaam. Zij zou de eerste overste worden van een klein groepje jonge vrouwen dat in juni 1844 aan de basis zou staan van wat uit zou groeien tot een invloedrijke congregatie met een machtigmoederhuis te Veghel. Talrijke dochterstichtingen elders  zouden spoedig volgen. De geest van Franciscus werd uit Roosendaal meegebracht, waar de eerste zusters geschoold waren. Voor de Regel werd gespiekt bij de  Zusters van Liefde uit Tilburg. Althans tot 1870, toen kreeg Veghel zijn eigen constituties en statuten. De zusters Franciscanessen van Veghel waren definitief een feit. Ook zij hebben diepe sporen getrokken in de geschiedenis van Brabant, sporen gevuld met zorg voor anderen. Vierentwintig uur per etmaal, zeven dagen per week actief dienstbaar en inzetbaar op het gebied van ziekenzorg, bejaardenzorg en onderwijs. En dat alles vanuit een min of meer gekluisterde, monastiek bepaalde levenswijze. Een enorme prestatie. Hun werkzaamheden zijn wat op de achtergrond geraakt, hun arbeid is overgenomen door leken met een CAO. Maar hun indrukwekkende geschiedenis blijft zichtbaar. Zeker in Veghel waar sinds 1841 het moederhuis als teken van hun inzet nu terecht in de steigers staat.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >