Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een naaldje te Mariaheide

De bus van Veghel naar Uden kwam altijd te laat, kwam nooit op tijd. Andersom trouwens ook. Die bus stond altijd wel ergens stil, in een file, tussen beide steden. Dat was voordat in 2006 de A50 gerealiseerd werd. Berucht was de vertraging die opgelopen werd te Mariaheide. Toch had die vertraging, dat telkens moeten stoppen tussen het meer deftig veronderstelde Veghel en het als gemoedelijker ervaren Uden, één groot voordeel. Hoog gezeten in die stokkende bus kreeg de passagier een mooi zicht op een van de merkwaardigste monumentjes van Nederland : het naaldje van Mariaheide. Sommigen noemen het ook wel het torentje. En daar heeft het ook iets van weg. Het monumentje lijkt een beetje op de torenspits van de omhoog schietende Sint- Lambertuskerk van Veghel, een vroege ( 1853-1864) creatie van de beroemde architect Pierre Cuypers. De stijl van beide is dan ook hetzelfde: neogotiek. Het is een stijl, die vooral bij bouwende katholieken in de tweede helft van de negentiende eeuw erg geliefd was. En als iets katholiek is, dan is het wel het naaldje van Mariaheide.


Het werd in 1888 opgericht door F.A.Clercx, deken/pastoor van Veghel. Maar wel op Udens grondgebied ! En dat had weer alles te maken met de functie van het monumentje. Het werd destijds opgetrokken om in herinnering te houden dat op die plaats tussen 1649 en 1672 een schuurkerkje voor de katholieken van Veghel had gestaan. In die periode, en ook later nog, was in Veghel de openbare beleving van de katholieke eredienst verboden. In Uden daarentegen gold dat verbod niet. Uden lag toen in het Vrije Land van Ravenstein, en dat was katholiek. De toenmalige pastoor van Veghel, Joannes Haubraken, die na 1648 zonder kerk zat – die was aan de protestanten overgedaan – kocht daarop direct over de grens tussen Veghel en Uden een stukje grond en bouwde daar een kerkje voor zijn parochianen. Om dat te herdenken, dat verbod op de openbare beleving van de eigen godsdienst, werd het naaldje opgericht. Zittend in die stokkende bus kon iedereen dat lezen. Het staat erop, zij het met andere woorden.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >