Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een muur te Uden

Op 10 oktober 1729 maakte men in Ravenstein de borsten nat. Op die datum verleende de Keurvorst van de Pfaltz, heer van Ravenstein, toestemming aan die van Ravenstein om een loterij te organiseren. Uit de opbrengst daarvan zou een nieuwe kerk, de huidige Luciakerk, gebouwd kunnen worden. Het werd een groot succes. Er kon na de verwezenlijking van de kerkbouw, zelfs een fonds gevormd worden. De kapucijnen van Velp, bezig met de bouw van een nieuw klooster en de zusters Birgittinessen in Uden wisten ervan te profiteren. Zij behoorden immers ook tot de onderdanen van de Keurvorst. Tot driemaal toe ontvingen de arme zusters 1000 gulden voor de bouw van hun kapel in Uden. En zo ontstonden kort na elkaar in het Land van Ravenstein drie barokke gebedshuizen. Een zeldzaamheid in Nederland. De architectuur is wat zuinigjes, maar de inrichting is uitbundig. Velp voert daarbij de boventoon, is het best bewaard gebleven. Maar de kapel van Uden, mag er ook zijn : barok met een vleugje neogotiek en natuurlijk – niet zichtbaar- het verhoogde nonnenkoor. Dat is geheel ingericht met middeleeuws meubilair. Op hun vlucht destijds, in 1713, hebben de toenmalige zusters dit vanuit Koudewater allemaal meegesjouwd naar Uden. In Koudewater onder Rosmalen mochten zij niet langer wonen. In die omgeving waren kloosters verboden. In het katholieke Land van Ravenstein waren zij welkom. Door de gift uit het Loterijfonds kregen de zusters wat meer financiële ruimte en konden zij ook hun kloostermuur voltooien. Die slokte sinds 1729 geld, ook al werden de stenen hiervoor ter plekke door de zusters en ambachtslieden gebakken. In eigen steenovens, handgevormd. Toen zij in 1736 met de bouw van hun kapel begonnen, was de muur bijna voltooid. En hij heeft het gehouden, zij het soms vervaarlijk hellend en met veel steunberen. De mooiste muur van Brabant.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >