Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een Mariakapel aan de dijk

Langs deze weg zet genen voet, of zeg Maria wees gegroet.

Met sierlijke letters staat deze uitnodiging aan de voorbijganger te lezen op het portiekje voor een kleine Mariakapel ergens tussen Megen en Macharen. De kapel is strategisch gelegen, althans vroeger. Toen lag daar, achter de dijk, een veer. Iedereen die vanuit Maasbommel de Maas overstak, passeerde deze kapel. Men wist dan meteen : hier ben ik in katholiek gebied, in het graafschap Megen. Aan de overkant van de Maas, in het Maas en Waalse, was de openbare beleving van het katholicisme verboden. Dus bouwden de pastoors van Megen, Haren en Macharen zo dicht mogelijk bij dit gebied omstreeks 1733  een Mariakapel. Niet zomaar een kapel, maar een kapel die zij specifiek wijdden aan ‘Maria, Zeven Smarten’. Dat men juist voor deze eretitel van Maria koos had natuurlijk ook alles te maken met de aanwezigheid van de Franciscanen. Dat waren destijds de grote propagandisten van deze devotie. In hun eigen kloosterkapel te Megen droeg en draagt hun Maria-altaar dezelfde eretitel. In de nieuwe kapel bij het veer konden onderdrukte katholieken van de overkant tezamen met de vrije katholieken uit het graafschap de rozenkrans bidden. Het benoemen van de Zeven Smarten van Maria behoort  daartoe. Aan de buitenzijde van de kapel herinnert een klein, zwierig beeldje ( kopie) in 1736 door Walter Pompe vervaardigd, aan deze specifieke Maria-devotie. Geen Maria met Kind, maar een Maria die met een zwaard in de borst wordt afgebeeld. Hier niet de vreugde van de moeder om haar kind, maar de zorgen van de moeder over haar kind. Vijf van die zorgen, smarten van Maria staan ook afgebeeld in het glas in lood. Het is hier mogelijk iets stiller dan bij de Onze Lieve Vrouw van bijvoorbeeld  Handel, Uden of Den Bosch, maar kaarsjes branden er altijd. Zorgzame moeders zijn van alle tijden.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >