Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een kluis te Boekel

Het ziet er niet uit als een kluis. Het lijkt, van buiten, meer op een stevige villa in een strakke, klassieke stijl. Maar het was een klooster, met een eigen slot. In het Latijn claustrum, in het Boekels verbasterd tot kluis. Hier leefden de broeders penitenten, grondleggers van verschillende psychiatrische ziekenhuizen. Het begon allemaal heel eenvoudig in 1722 als een groep ‘broeders’ onder leiding van Daniël de Brouwer zich in Handel meldt met de bedoeling de rector van de bedevaartskapel aldaar van dienst te zijn. Maar Handel, gelegen binnen de Commanderij van Gemert, bood op den duur toch te weinig perspectief om van een losse broederschap tot een echte kloostergemeenschap uit te groeien. Het Land van Ravenstein bood meer mogelijkheden. Dat grensde aan de Commanderij, direct aan Handel en zijn kapel. De kleine sprong was al snel gemaakt. De broeders verlieten Handel en vestigden zich in Boekel, het meest zuidelijke dorp van het Land van Ravenstein. In 1741 werd hier de eerste steen gelegd voor hun nieuwe behuizing. Zelf noemden zij het ‘Huize Padua’, anderen spraken over de ‘Cluys’. De keurvorst bepaalde dat zij er met twaalf man mochten wonen. Twaalf, het getal van de apostelen. In hun nieuwe huis  werd onder andere een washuis, een eetzaal, tevens bidruimte, en een brouwerij  ondergebracht. Zij noemden zich penitenten en hun grote voorbeeld was Franciscus. De gemeenschap bleef een beetje zwalken tussen een wereldlijke en een reguliere (klooster) status. Maar op 25 maart 1871 werden eindelijk de Statuten en Regel bisschoppelijk goedgekeurd. Na bijna 150 jaar vormden de broeders  een Congregatie met een eigen habijt. Bruin met wit koord en rozenkrans, maar zonder kap. Die bleef voorbehouden aan hun nieuwe buren, de kapucijnen, die in 1848  vanuit Velp een nieuw klooster bouwden en wel, net over de oude grens, in Handel.

Léon van Liebergen

 


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >