Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een klooster te Haren

Zij moesten elke dag bier brouwen, hun wijnvoorraad werd er doorheen gejaagd en hun vee diende geslacht te worden. Soldaten reden met getrokken zwaard te paard door de kloostergang. Kortom het was kommer en kwel in 1792. In de winter van dat jaar hielden Franse soldaten behoorlijk huis in het  ‘arm cloestercke’ van de zusters penitenten te Haren. Het leek wel op een herhaling van de gebeurtenissen van 1573 toen, nog wel katholieke Spaanse soldaten, tijdens de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog, het klooster tot een ruïne maakten en zelfs moeder Stijntje Vos in de slotgracht werd gegooid. Beide aanslagen hebben de zusters overleefd. Zij het kantje boord. Pas in 1965 zouden de zusters hun klooster Bethlehem verlaten. Zij verhuisden naar Wassenaar. Hun vertrek maakte een einde aan bijna vijf eeuwen franciscaans getint kloosterleven op die plek. Dat leven begon omstreeks 1500 toen twee Bossche begijntjes, Maria en Eringardus Talhout, aan de gravin van Megen en de bisschop van Luik toestemming vroegen om in de Kuykse Hofstad, een hoeve kort daarvoor nog bewoond door hun inmiddels overleden vader, een klooster te mogen beginnen. Zij kregen goedkeuring  en in 1506 startte het echte kloosterleven. Het klooster mocht niet te groot worden. Er zouden hooguit 30 personen mogen wonen. Godefriedus Goch, zevende overste van het franciscanenklooster Holtmeer bij Horssen werd de eerste rector. Later zouden de franciscanen van Megen, met een korte onderbreking, de geestelijke verzorging van de zusters op zich nemen. Het was een eigenzinnig klooster waar de vrijheid van de penitenten wel eens botste met de wens voor een strenger kloosterleven achter tralies. Die werden in 1845 ingevoerd. Kort daarop werden de regels weer aangepast, daar de zusters ook buiten het slot actief in het onderwijs wilden zijn.
Een klooster met een bewogen geschiedenis, nog steeds prachtig gelegen in het landschap. Nagenoeg vrij, op een hoogte grenzend aan de traverse van de Beerse Overlaat.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >