Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een kerkje te Linden

Water , water en nog eens water. De hoge zandrug waarop Linden is gebouwd wordt meer en meer verheven tot een schiereiland. Dat hier, met zoveel water en de handelsvaart de Maas in de buurt naast Lambertus, Sint Nicolaas werd vereerd is dan ook niet verwonderlijk. Naast kindervriend was hij vooral de patroon van de schippers en handelaars. Op het hoogste punt van deze zandrug liggen in elkaars schaduw de pastorie en het grotendeels middeleeuwse kerkje. De pastorie is bijna net zo groot als het kerkje, maar de toren, in forse bakstenen opgetrokken, overtreft toch de nok van de voormalige woning van de pastoor. Het is een gave toren, weifelend tussen stoer en charmant. Stoer vanwege zijn forse omvang ten opzichte van de overige kerkdelen als schip en koor, charmant vanwege het speelse traptorentje aan de zuidzijde. Hier bevindt zich, verhoogd, ook een deurtje, dat toegang verschaft tot de trap, die beklimming van de eigenlijke toren mogelijk maakt. In Linden fluistert men wel dat op de plaats van het huidige kerkje, dat zo rond 1500 gereed zal zijn gekomen, eerst een kapelletje stond. Jan I, heer van Cuijk zou het in 1296 hebben laten bouwen als een soort boetedoening voor zijn rol bij de moord op Floris V, graaf van Holland. Kortom, historische grond en dat ademt ook de omgeving, die in reeds zeer vroege tijden bewoning kende. Heilige grond ook, met een intiem kerkhof compleet met een ingemetselde gotische priesterzerk en een hardstenen grafkruis uit de zeventiende eeuw. De kroeg aan het begin van de kerkpad, waar eens het gilde huisde is gesloten, maar het zandstenen H.Hartbeeld staat er nog. Op de sokkel zijn in reliëf de symbolen van de vier evangelisten weergegeven en wordt met een tekst de zegen over Groot-Linden afgeroepen. In 1921 werd het door het atelier Bokhoven- Jonkers vervaardigd.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >