Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een kerk te Odiliapeel

Odilia behoorde tot een van de 11.000 christelijke maagden uit het gevolg van Sint Ursula. Zij zouden  in de zesde eeuw voor de muren van Keulen door de Hunnen vermoord zijn. Veel later, zo rond 1106, toen er in Keulen nieuwe stadsmuren werden gebouwd, stiet men op een grafveld. Duizenden beenderen kwamen bij gelegenheid tevoorschijn. De conclusie was snel getrokken : dit moesten de resten zijn van Ursula en haar 11.000 maagden. Iedereen bemoeide zich ermee. Ook Norbertus van Gennep, stichter der Witheren, en een groepje geestelijken dat later aangeduid zou worden met Kruisbroeders, Kruisheren.  Deze nieuwe orde, ontfermde zich over de stoffelijke resten van Odilia en verspreidde vanuit het Belgische Hoei  haar roem. Weer eeuwen later gaven zij, de Kruisheren, haar naam aan een nieuw ontginningsdorp in de Peel : Odiliapeel. In dit dorp werd, net op tijd, een monumentale kerk gebouwd. Hij werd onder schut gesteld van het feest van de H.Kruisvinding, nog zo’n devotie van de Kruisheren. Het gebouw, een creatie van architect Jan de Jong, ontstond tussen 1957 en 1959. De allerlaatste fase van de katholieke kerkenbouwperiode. Kort daarna werden de eerste ( stads) kerken al gesloopt. Ook werk van Jan de Jong, hoewel relatief nieuw, zou op den duur niet gespaard blijven. Verschillende kerkgebouwen van zijn hand werden gesloopt of kregen, zoals te Uden en Gemert, een andere functie.
Maar de kerk van Odiliapeel heeft tot op heden zijn functie behouden. En dat is maar goed ook. Het  is een optelsom van elementen zo eigen aan de Bossche School. Materiaalgebruik, het spelen met gewapend beton, het kleurenschema, maar bovenal het pure maatvoeren. Deze strakke maatvoering is vooral aan de binnenzijde  te ervaren. Geen zuilen of pilaren, maar wanden voorzien van openingen, bepalen de ruimte. Ook de relatie met de omgeving is bepaald. De binnenmuren lopen parallel aan de Wolfsstraat, de buitenmuren aan de Oudedijk.

Léon van Liebergen


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >