Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een kerk te Herpen

“Zo heeft Herpen dan van zijn eenvoudige dorpskerk de meest waardevolle delen weten te behouden”. Dat schreef Jan Kalf al in 1906 toen de verbouwing van de kerk van Herpen nog niet voltooid was. Maar deze auteur van het zware handboek van de Katholieke Kerken van Nederland was dus wel op de hoogte van de plannen van architect C. Franssen en had er, zo te lezen, ook het volste vertrouwen in. Franssen verving het middenschip waar in de loop der tijd nogal aan gesleuteld was. Hij bracht dit middenschip op hoogte van het oude middeleeuwse koor en voorzag het van zijbeuken. Het ranke koor uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en de nog vroegere toren liet hij met rust. En dat is maar goed ook. Daardoor konden de gewelfschilderingen in ditzelfde koor tussen de ster-en netgewelven teruggevonden worden en hersteld. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij in 1522 geschonken door Philips van Kleef, heer van Ravenstein. Zijn aanwezige wapen verwijst hiernaar. Het zijn zeldzame schilderingen, zeker voor onze streken. Ook de patroonheilige van de kerk van Herpen, Sint Sebastiaan, is afgebeeld. Hij staat tussen Christus en koning David in en wordt aan zijn rechterzijde geflankeerd door paus Fabianus, compleet met zwaard. Hun feestdag, die van Fabianus en van Sebastiaan, valt namelijk samen. Beiden werden op 20 januari in de derde eeuw vermoord vanwege hun geloof. Niet in hetzelfde jaar, maar niet lang na elkaar. Meestal wordt Sebastiaan, naakt, gebonden aan een boomstam en doorboord met vijf pijlen weergegeven. Hier, bij de schildering, houdt hij een bussel pijlen in zijn hand en gaat hij gekleed in een harnas. Hij was per slot van rekening van huis uit een Romeins officier, die later pas christen werd. Aan de buitenzijde van het koor, overhuifd door een nis in een steunbeer, staat hij nogmaals. Nu als beeldje, jong, nagenoeg naakt en doorboord.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >