Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een kapel te Uden

Hoewel zij voor niets de gebouwen bewoonden en minimale pacht voor de gronden betaalden, wilden de Kruisheren van Uden omstreeks 1900 hun tot dan gehuurde klooster toch terugkopen. Terugkopen, omdat eerder, zo rond 1800,  hun bezittingen in beslag genomen waren door de Fransen en dit  voormalige bezit van de Kruisheren  later weer was overgenomen door de Staat der Nederlanden. In 1814 mochten zij, bij de gratie van de koning, in hun beslag genomen gebouwen weer gaan wonen. Maar dan als huurders. Dat was voor tijdelijk bedoeld want de Kruisheren mochten geen novicen meer aannemen, dus zouden toch uitsterven. In 1840 werd dit verbod om novicen te mogen opnemen echter opgeheven en kon de Orde weer groeien. Wat de Orde ook deed.

Daardoor werd het om niet gehuurde klooster al snel te klein. Dus besloten de Kruisheren o.l.v. prior Van Mil in 1902  de hen ooit ontnomen gebouwen definitief terug te kopen. Zij betaalden voor hun voormalig bezit de som van f.6000,--. Zij kochten dit complex terug zuiver en alleen om het te kunnen slopen en daarna een geheel nieuw klooster annex nieuwe kapel te kunnen bouwen. Maar de oude kapel bleek van de gemeente te zijn. Uden  schonk daarop deze kapel op haar beurt weer aan de Kruisheren onder het beding dat de sloopkosten ervan, zijnde f. 500,- , voor rekening kwamen van de Kruisheren. En ook daar gingen alle partijen mee akkoord. Daarop werden de oude gebouwen, de kloostervleugel van rond 1700 inclusief de middeleeuwse kapel van O.L.Vrouw ter Linde fluks afgebroken.

Deze oude kapel hadden de Kruisheren sinds het einde van de 17e eeuw als kloosterkapel in gebruik genomen. Voor de devotie tot O.L.Vrouw bouwden zij rond 1710 een nieuwe achthoekige kapel. Ook deze kapel werd in 1902 gesloopt. En zo ontstond tussen 1902 en 1905 onder toezicht van architect C.J.H. Franssen in rode baksteen afgewisseld met frisse banden in geel, het huidige kloostercomplex in neogotische stijl. Compleet met kapel, waarbij Maria natuurlijk niet werd vergeten. Zij bezat immers de oudste rechten. De devotie tot haar dateerde al van vóór 1385, toen haar beeltenis in een linde reeds werd vereerd. Deze Maria kreeg in 1905 binnen de kruisherenkapel een eigen kapel. Het drukst bezochte oord van Uden.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >