Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een hogeschool te Huisseling

Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden : de kerk, de pastorie en het knekelhuisje van Huisseling. De pastorie is door de bijbouw sinds 1911 zelfs letterlijk met de kerk verbonden. In dat jaar werd de huidige kerk gebouwd en realiseerde men een extra gang tussen pastorie en kerk. De pastoor kon zo voortaan droog en veilig de kerk bereiken. Dat veiligheidsaspect gold zwaar, zeker gelet op de dreiging van de Osse Bendes in die dagen. Zwaarder zelfs dan bijvoorbeeld het  praktische argument dat na de bouw van die gang de jaarlijkse processie ter gelegenheid van het Eligiusfeest niet meer rond de kerk kon trekken. Dat probleem werd opgelost door in de gang, tegenover elkaar, twee zware poorten te plaatsen. Trok de processie, dan werden zij open gezet.
Bij de bouw van de pastorie in 1877 werd de oude pastorie afgebroken en gebruikte men het sloopmateriaal onder andere voor de bouw van een knekelhuisje annex koetshuis.

Dit merkwaardige gebouwtje werd later voorzien van een graftombe voor pastoor Verkuijlen. Door de afbraak van de oude kerk in 1911 diende zijn graf verplaatst te worden. Boven zijn nieuwe plaats kreeg de tombe een schildering bekroond door een engeltje in reliëf.
Bij de bouw van de pastorie in 1877 werd niet te krenterig gedaan. Bouwheer was pastoor A. van Gils, zoon uit een gefortuneerde Tilburgse familie. Voor de som van f. 10.176,- bouwde aannemer A. van den Berg, compleet met spouw, deze nieuwe herderlijke woonstee.
 

De pastoor diende in die dagen op stand te wonen. Niet in een pastorie, maar óp de pastorie. Bovendien had Huisseling in deze een naam te verliezen. Was in de oude pastorie immers tussen 1799 en 1824 niet de beroemde  Hoge School van Huisseling  gehuisvest geweest? Een school die o.a. Henricus van den Wijmelenberg had voortgebracht. Van den Wijmelenberg , die vanuit Uden en Sint Agatha de Orde van de Kruisheren nieuw leven gaf en van de ondergang redde.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >