Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een hete heilige te Dieden

Als ergens de betekenis van de naam van het dorp nog in overeenstemming is met de ligging van dit zelfde dorp dan is dat wel te Dieden. De naam Dieden  zou immers ‘ bewoonde plek aan de dijk’ betekenen. En die dijk is in Dieden wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Zozeer zelfs dat hij overgaat in het kerkgebouw. Kerk en dijk vormen bijna een eenheid. Die innige verstrengeling is niet altijd zo geweest. Toen, zo rond 1200, de eerste tufstenen kerk gebouwd werd, was die dijk nog lang niet zo kolossaal. De vraag is zelfs of hij er al lag. Stukken misschien, maar een aaneengesloten lint van west naar oost aan de zuidzijde van de Maas als noordelijke begrenzing van het Hertogdom Brabant is onwaarschijnlijk. De kerk werd gewoon op een hoger gelegen zandrug gebouwd. Van die oude romaanse kerk zijn nog wat muurresten bewaard gebleven in de noordelijke muur van het schip. De rest is verdwenen en het tufsteen van de oude kerk is verwerkt in de toren. Daar wisselen baksteen en de hergebruikte tufsteen elkaar af. Het gotische koor op het oosten is, evenals een dwarsschip aan de noordkant, verloren gegaan. Aan die zijden hebben dijk en dorpsbewoning het in de loop der tijd van de kerk gewonnen. Maar Laurentius, de patroonheilige is gebleven. In onze streken is hij zeldzaam als patroonheilige, maar niet als beschermer. Zijn marteling was gruwelijk: hij werd in de derde eeuw levend gegrild op een vuurrooster. Daarom wordt zijn bescherming ingeroepen tegen gevaren die met vuur te maken hebben. Zijn feestdag valt op 10 augustus, wanneer het broeierig warm kan zijn en onweer met blikseminslag op de loer liggen. Daar beschermt Laurentius tegen, maar in de achttiende eeuw werd deze functie overgenomen door een andere heilige: Donatus. Evenwel niet in Dieden, daar schuilt men bij Laurentius.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >