Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een herder-beeldhouwer te Volkel

Het wordt wel gezegd : ‘een kerk in Brabant zonder een beeld van Antonius, is geen Brabantse kerk’. Bedoeld wordt dan natuurlijk wel Antonius abt, Antonius met het varken. Pestheilige en beschermer van mens en dier tegen veel ongemak. Wat is er dan nog mooier dat een beeld van juist deze heilige gesneden is door een boerenzoon, een schaapherder die zich tot kunstenaar heeft ontwikkeld. De kerk van Volkel, bekroond met rode lampen, bezit zo’n beeld. Het werd rond 1860 gesneden door Frans van der Wijst, die op 27 april 1829 op Lankes in Volkel geboren was, maar al op tweejarige leeftijd  verhuisde naar de Rakt in Uden. Evenals bij zijn voormalige streekgenoot Walter Pompe uit Lith werd zijn talent ontdekt door een geestelijke. Was het bij Pompe een kapucijn, Van der Wijst werd ontdekt door de kapelaan van Uden. Hem was een rijksdaalder onder ogen gekomen die de jonge Frans had nagesneden in hout. Compleet met een afbeelding van koning Willem III in reliëf. Ook de toenmalige burgemeester van Uden bemoeide zich met het verborgen talent en schreef een brief aan de gouverneur van Brabant. Hierin verzocht hij de gouverneur Frans vrij te stellen van zijn dienstplicht en mee te werken aan een beurs opdat hij verder geschoold kon worden op de Academie van Antwerpen. En zo geschiedde, Frans sloot zijn studie af met een zilveren medaille. De eerste opdrachten kwamen binnen maar echt storm liep het niet. Frans bleef misschien teveel in de schaduw staan van zijn vroegere dorpsgenoot Petrus Verhoeven en miste de aansluiting met de opkomende ateliers in Den Bosch en Eindhoven, die op bestelling neogotisch werk leverden. Frans verkocht in 1889 zijn ouderlijk huis en stierf 86 jaar oud als kunstenaar bijna vergeten, verarmd in het gasthuis van Uden. Bijna, want in Volkel en ook elders in de regio, is nog sporadisch werk van hem te vinden.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >