Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een grafmonument te Grave

Het zal altijd wel ongewis blijven. Viel de blinde Le Sage ten Broek van de trap of veroorzaakte een herseninfarct de dodelijke val. Bij bekende of omstreden mensen wordt wel vaker gespeculeerd over hun doodsoorzaak. Meestal achteraf. De doodsoorzaak, de discussie erover, draagt bij aan het drama, de grootsheid van de persoon. En het leven van de kleurrijke Joachim George le Sage ten Broek was niet zonder drama. Hij werd op 27 november 1775 in een liberaal protestant gezin geboren te Groningen. Zijn vader was hoogleraar en predikant, die vanwege zijn politieke overtuiging een tijdje uit moest wijken naar Antwerpen. Het waren onrustige tijden, de Franse Revolutie trok zijn sporen en de maatschappij herschikte zich. Ook Joachim was zoekende. In 1806 bekeerde hij zich, werd hij katholiek. En zoals vaker bleek de bekeerling roomser dan de paus. Le Sage ten Broek ontpopte zich als een eigenzinnig strijder voor de katholieke zaak. En zijn voornaamste wapen was daarbij zijn pen. Hoewel opgeleid tot notaris, werd hij meer en meer schrijver, publicist en uitgever. In 1818 richtte hij  De Godsdienstvriend op, een katholiek tijdschrift dat tot 1869 zou blijven bestaan. Kort daarna, in 1822, verscheen de eerste katholieke krant van zijn hand. Meer en meer werd daarbij Grave zijn uitvalsbasis waar hij sinds 1840 over een eigen drukkerij kon beschikken. Al deze activiteiten bleven niet onopgemerkt, noch bij medestrijders noch bij tegenstanders. Hij belandde zelfs voor kort in het gevang in Den Haag vanwege zijn geschrijf over het door koning Willem I opgerichte, en bij katholieken verfoeide, Collegium Philosophicum te Leuven.Le Sage ten Broek nam geen blad voor zijn mond en met zijn penvoering gaf hij de katholieken een stuk zelfbewustzijn terug. Uit dankbaarheid richtten deze katholieken in 1885 een grafmonument op. Compleet met het portret van hem, die in 1806 terugkeerde in de schoot van de Kerk.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >