Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een graaf te Megen

De gebroeders Donkers, beeldhouwers en bouwmeesters uit Den Bosch hebben iets tragisch over zich. Zij hadden een prachtige maquette gemaakt voor de restauratie van de Sint Jan. Maar hun ontwerp werd afgekeurd. Uit teleurstelling zien beiden af van een verdere artistieke loopbaan. Hun besluit viel in 1859. Gelukkig voor een van hen, en voor ons als latere toeschouwers, had er in Megen, hoofdstad van het vroegere graafschap, enkele jaren daarvoor iets bijzonders voorgedaan. Bij het opknappen van het oude kerkhof was men daar op een grafkelder gestoten. En in die grafkelder, in die schier ondoordringbare, gewelfde groef, vond men onder een loden deksel het lichaam van Charles de Brimeu, de beroemdste graaf van Megen. Dat het Karel betrof stond op de deksel te lezen. Dat was nog eens een vondst, zeker in die tijd. Een buitenkansje voor de katholieken, die in Karel van Brimeu een van de grote katholieke voorgangers zagen tijdens en gedurende het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog ( 1568-1648).

De katholieke Brimeu diende zo niet tegenover dan toch op zijn minst naast de protestant Adolf van Nassau geëerd te worden.
Laatstgenoemde was in 1827 uitvoerig met lofdicht en monument in de bloemetjes gezet te Heiligerlee, waar Adolf destijds kort na de door hem gewonnen slag van 1568 alsnog heldhaftig gesneuveld was. Direct en indirect had Karel  in de filosofie van de toenmalige Megenaren ook met die slag te maken gehad, zij het dat hij aan de andere kant stond. Wat lag er dan meer voor de hand dat in Megen hun teruggevonden graaf Karel ook met een lofdicht en een monument postuum vereerd  werd?


Men liet het er niet bij zitten. A.v.d. Heuvel, priester en leraar aan de Latijnse School van Ravenstein schreef een lang gedicht, de burgemeester Francis Sengers tastte diep in de buidel, pastoor van Amstel maakte de geesten rijp en in 1852 stond het monument er. Op het kerkhof, boven zijn graf met een smeedijzeren hek er om heen. En de maker ? Dat was Frans Donkers uit Den Bosch. Met sierlijke letters heeft hij de krijgshaftig in kwetsbaar zandsteen uitgevoerde Karel op de voet gesigneerd en gedateerd.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >