Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een dubbele pestkapel te Deursen

Job, Sebastiaan, en Antonius abt zijn verbonden met de pest. Zij staan in relatie met de Zwarte Dood, die met een zekere regelmaat hele regio’s decimeerde. Zo ook rond 1635, toen niet alleen rondtrekkende Kroaten veel schade en ongemak aanrichtten in deze streek, maar ook de pest weer van zich liet horen. In Boxmeer stierven binnen twee jaar ruim 350 personen. Deursen bleef  evenmin gespaard. Om erger te voorkomen, het dorp te beschermen, kreeg Antonius in 1637 hier een eigen huiske,  een eigen kapelleke. Maar hij zou gezelschap, versterking krijgen. Mede door toedoen van de talrijke geestelijken die in noordoost Noord- Brabant een toevlucht hadden gevonden, was een nieuwe heilige sterk in opkomst. Dat hij vereerd mocht worden als heilige was net, in 1629, door de paus vastgesteld. Zijn naam ? Sint Rochus van Montpellier. Een rondtrekkende pelgrim, die goede werken verrichtte, maar al doende, zelf slachtoffer werd van de pest. Terwijl hij in afzondering leefde bracht een hond hem trouw voedsel en verzorgden engelen zijn etterende wonden. Na zijn genezing werd hij onterecht beschuldigd en stierf in gevangenschap. Misschien net geen martelaar, maar toch op zijn minst als heilige te beschouwen. En dan in het bijzonder als pestheilige. In 1742 spoelde er zelfs een beeld van hem aan in Boxmeer en bouwde men daar meteen een nieuwe kapel ter zijner ere. Ook in Deursen groeide zijn roem. Sinds 1747 overschaduwde hij zelfs Antonius en werd een nieuwe kapel aan hen beiden toegewijd. Rochus evenwel voorop. Rochus trok een nieuw publiek, was bovendien zeldzamer dan Antonius. Elk dorp kende wel een eigen Antonius. Maar een combinatie van beiden was natuurlijk nog beter. En zo geschiedde dus te Deursen. Later evenwel, kreeg Antonius, voor de zekerheid,  toch maar weer een eigen huiske voor de grote kapel. Hij had immers de oudste rechten.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >