Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een drietal te Dinther

Na 6 maart 1853 was het nog lang onrustig in Nederland. In het verre Rome had paus Pius IX een decreet uitgevaardigd waarbij hij de bisschoppelijke hiërarchie herstelde in Nederland. Dat hield in dat  katholiek Nederland niet langer gezien werd als een soort missiegebied dat vanuit Rome werd bestuurd maar voor het eerst sinds de Reformatie weer op eigen benen kwam te staan. Nederland kreeg na ruim 200 jaar weer eigen bisschoppen met een aartsbisschop in Utrecht. De katholieken gingen zich organiseren. Er viel wel een kabinet, er kwamen nieuwe verkiezingen, maar het recht op godsdienstvrijheid, vastgelegd in de verse grondwet van 1848, bleef overeind. De katholieke emancipatie was echt begonnen, en spoedig vertaalde zich dat ook in het dorpsgezicht. Zo ook te Dinther waar kort na elkaar drie belangrijke gebouwen tot stand kwamen. Het eerst , in 1866, verscheen een klooster voor de nog jonge congregatie van de franciscanessen van Veghel. De zusters zouden zich gaan toeleggen op de verzorging van bejaarden en het geven van onderwijs aan meisjes.

Vervolgens begon men met de bouw van een klassieke pastorie met een streng, strak uiterlijk. Bijna gelijktijdig werd ook een nieuwe kerk gebouwd. In baksteen en in de gewilde stijl, de neogotiek. In 1879 was ook dit gebouw van architect  J.Werten gereed. Alhoewel. Men vond de toren wat sober. Die werd in 1889 verrijkt met pinakels en voorzien van een spits. Een zeer ranke spits, die mogelijk kan wedijveren met die op de toren van Lith, nog zo’n duidelijk signaal van katholieke emancipatie in het Brabants landschap. Het klooster werd al snel als te klein ervaren. Het werd afgebroken en in 1896 vervangen door een nieuw gebouw; huize Theresia. Groter en met een minder frivole voorgevel. Strenger van stijl, een stijl die meer aansloot op die van pastorie en kerkgebouw.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >