Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een campanile te Oeffelt

In Oeffelt, beter het ambt Oeffelt, is de openbare beleving van het katholicisme nooit verboden geweest. Dat had alles te maken met het gezag dat de heren van Kleef in dit piepkleine landje in het verleden hebben uitgeoefend. Het was, net als het Land van Ravenstein en de aangrenzende  Baronie van Boxmeer, een kleine katholieke enclave, hier ingeklemd door het Staatse Land van Cuijk. Het werd, evenals die andere enclaves, een toevluchtsoord voor katholieken. Zoals bijvoorbeeld in 1582 , toen de kruisheren van Sint Agatha, gelegen in het Land van Cuijk, hier hun heil zochten. Hun klooster werd toen ernstig bedreigd door schermutselingen tussen Staatse en Spaanse troepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Na de Vrede van Munster in 1648 bouwden de ontheemde katholieken van Cuijk en Haps, hier, op de Oeffeltse heide, hun eerste schuurkerken.


Het patronaat van de kerk, Sint Salvator, wijst op een zeer oude katholieke traditie. Het is misschien dat rijke verleden dat Oeffelt zo gevoelig gemaakt heeft voor het kiezen van vooraanstaande architecten. Toen in 1854 het voortdurend verbouwde middeleeuwse kerkje vervangen moest worden, koos men voor een nog tamelijk onbekende architect, die in een nieuwe stijl bouwde. Voor 16.900,- gulden mocht Pierre Cuypers een nieuwe kerk ontwerpen en wel in ‘gothieken stijl’. In Oeffelt gaf hij zijn visitekaartje af. Dit visitekaartje van de latere bouwer van het Rijksmuseum, is verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar men zat niet bij de pakken neer. Er werd een nieuwe kerk gebouwd.

En weer werd voor een nieuwe stijl gekozen. Architecten van de Bossche School kregen de kans. Het duurde even maar tussen 1954/1956 bouwde architect Nico van der Laan voor dit eigenzinnige dorp een nieuwe basiliek. Uit nieuwe materialen, mergel en zichtbaar gegoten beton en met een even strakke als strenge maatvoering. Compleet met een ronde, ranke campanile.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >