Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een beeld te Sint Agatha

Destijds was het heel gewoon dat een regionale heer, in dit geval Dirk van Horn, voogd over het Land van Cuijk, aan de basis stond van een kloosterstichting. Een klooster gaf aanzien, betekende een goede impuls voor de regio, en het stichten ervan bracht je dichter bij de poorten van de hemel.

Dirk haalde in 1367/1371 de kruisbroeders naar het Land van Cuijk. Niet één, maar meteen drie. Zij kwamen van Asperen en hun eerste opdracht was het eerder iets ten oosten van Cuijk gebouwde kapelletje te verzorgen. Dit kleine gebedshuis was toegewijd aan Sint Agatha, een heilige die destijds gruwelijk gemarteld was vanwege haar geloof in Christus. Drie geestelijken voor één kapel was natuurlijk, zelfs in die dagen, wel wat veel van het goede. Die drie waren dan eigenlijk ook meer de kwartiermakers voor een te bouwen klooster. Dat klooster werd dan ook spoedig gerealiseerd. Het zou uit  groeien tot een invloedrijke priorij aan de boorden van de Maas. Het klooster kent een zeer rijke en zeer bewogen geschiedenis en er is eigenlijk geen ander convent aan te wijzen dat sinds de middeleeuwen in de regio  geworteld is gebleven. De kruisheren, zoals de kruisbroeders na de Reformatie voortaan genoemd werden, zijn onlosmakelijk verbonden met noordoost Noord-Brabant. En al helemaal na hun doorstart vanuit Uden en Sint Agatha in de negentiende eeuw. Deze verbondenheid met de streek vertaalt zich het meest nadrukkelijk door de monumentale bakstenen kloosterkapel van Sint Agatha. Als een geestelijk fort verheft  dit middeleeuws monument zich hoog in het landschap. Van de eens zo rijke inrichting is in de fatale oorlogsbrand van 6 mei 1944 veel verloren gegaan, maar er staan weer koorbanken, die het beroemde gregoriaans van dit klooster voor alsnog kunnen oproepen. En, natuurlijk is daar nog het beeld van Sint Agatha. Even zwierig in stijl als natuurlijk even gruwelijk in voorstelling. Streekgenoot Walter Pompe sneed het omstreeks 1740.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >