Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een apostel in Heeswijk

Volgens overlevering was pater Gerlacus van den Elsen, norbertijn van de abdij Berne te Heeswijk, geen gemakkelijk persoon. Op oudere leeftijd zou hij zelfs naar jongere novicen getrapt hebben als zij niet snel genoeg ruimte voor hem maakten. Want ruimte had deze krachtfiguur nodig. En ontzag. Buiten de abdij kreeg hij dat meer dan binnen de kloostermuren. Daar was hij een medebroeder, misschien wel een wandelend monument met een grote staat van dienst, maar niet de baas. Voor hem golden, evenals voor zijn medehuisgenoten, de regels van het huis. En een van die regels was gehoorzaamheid aan de abt, en dienstbaar aan de gemeenschap. En dat viel voor een man als Van den Elsen niet altijd mee. Maar hij heeft ontegenzeggelijk een stempel gedrukt op de naam van deze abdij en de ontwikkeling van de agrarische sector in Noord-Brabant. Onlosmakelijk is hij met ‘Berne’ verbonden vanwege het immense beeld dat in 1927, tegelijk met een uitbreiding van de kapel, door dankbare Brabantse boeren aan de abdij werd geschonken. Op de hoek van de toren staat hij afgebeeld, fier en hard. Nogal gestileerd, maar herkenbaar. Een waar meesterwerk van de Vlaamse beeldhouwer Jozef Cantré. De boerenapostel Gerlacus van den Elsen, in 1853 te Gemert geboren als zoon van tamelijk welgestelde boerenouders, in 1925 als gelauwerd norbertijn overleden. Het wapen van de abdij en de ploeg met het kruis, het devies van de door hem in het leven geroepen NCB  flankeren hem. De kunstenaar heeft hem op een expressionistische wijze laten bevriezen in zandsteen. De dynamische norbertijn als boegbeeld voor en van een agrarische maatschappij, die ook al weer tot het verleden behoort. Maar zijn initiatieven zijn er nog, zij heten alleen anders. Gymnasium Norbertus heet tegenwoordig Bernrode, NCB is voortaan ZLTO en de gezamenlijke bank en verzekering door hem opgericht worden tegenwoordig RABO en Interpolis genoemd.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >