Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een altaar te Cuijk

Waar Martinus klinkt, sluimert vaak veel historie. Zo ook te Cuijk, waar de kerk in een ver verleden onder zijn bescherming werd gesteld. Martinus was de heilige op het paard die voor de muren van Amiens zijn mantel deelde met een bedelaar. Van huis uit was Martinus een Romeins legionair, die in 397 als bisschop van Tours overleed. Hij werd de lievelingsheilige van Frankische vorsten, die zijn roem, vaak met politiek bepaalde geloofsijver, over hun rechtsgebied verspreidden. Daartoe behoorde ook Cuijk, een strategisch gelegen nederzetting aan de Maas, met Romeinse wortels. De oudste kerkgebouwen ter plekke aan hem gewijd zijn al lang verdwenen. Soms aangetast door het wassende water, vaak gesloopt en vervangen. Van één van die voorgangers, de laat-middeleeuwse kerk, is de toren gespaard gebleven. Hij vormt nu, tezamen met het neo-gotische kerkgebouw van C.Franssen uit 1912, een ware ruiker van torens aan de zuidelijke Maasoever. Rank,rijk, en kostbaar, maar, en dat vonden velen al bij de afbraak ervan in 1910, eeuwig zonde van dat ‘allerschilderachtigste ‘ middeleeuwse kerkgebouw. Had Franssen zich maar beperkt tot restauratie en uitbreiding hiervan. In Geffen en in Herpen had hij bewezen daar gevoel voor te hebben, meer dan voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw was hij, deze navolger van P. Cuijpers, eigenlijk al te traditioneel. Maar dit traditionalisme, leverde Cuijk naast het rijzige silhouet van de torens, nog iets op: de inrichting van het gebouw. Franssen streefde naar een totaalkunstwerk waarbij interieur en exterieur qua stijl en gedachtegoed in elkaar overgingen. Het ruime, hoogopgaande interieur bood plaats aan een kolosaal  hoofdaltaar. Hét meesterwerk van de Bossche beeldhouwer Hendrik van der Geld. Eigenlijk bedoeld voor de Sint Jan van ’s-Hertogenbosch, maar uiteindelijk geplaatst in Cuijk. Dertien jaar, tussen 1895 en 1908, heeft Van der Geld eraan gewerkt met in zijn achterhoofd o.a. de middeleeuwse altaren van het nabije Xanten. Nog zo’n stad met een Romeins verleden en een gewezen Romeins legionair, Sint Victor, als beschermheilige.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >