Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Een aartsengel in Dennenburg

Velen reizen naar Normandië om daar Le Mont Saint Michel te zien, het klooster op het rif rijzend uit de zee. Maar men hoeft niet zover te reizen. Oost Brabant kent zijn eigen Michaël op de berg. Toegegeven minder spectaculair, maar charmant, schilderachtig en in vroegere tijden ook omspoeld met Maaswater. Het is het Michaëlkerkje van Dennenburg, in een ver verleden ooit gebouwd op een hoge zandrug. Een hoogte omgeven door lager gelegen kleigronden. Vanuit het noorden is die verhoging in het landschap het duidelijkst waar te nemen. Vanaf de Maaskant gezien is het kerkje ook nog het meest origineel, is het oudste gedeelte van het kerkje nog zichtbaar.  Het is de tufstenen muur van het middenschip, compleet met kleine rondboog raampjes. Aan de zuidzijde is die muur verborgen achter jonger metselwerk. Die tufsteen, die ook terug te vinden is in de toren van het nabije Neerlangel, en de wijze waarop die verwerkt is, zegt iets over de datering. Deze bouwresten dateren uit de elfde eeuw. De toren stamt grotendeels uit de dertiende eeuw en is zo rond 1500, tegelijk met het middenschip, iets verhoogd. Kort daarna ontstond het rank, gotisch koortje. De ligging, het materiaalgebruik en het in de loop der eeuwen ontstane silhouet- een spel tussen hoog en laag- maken van dit kerkje, tezamen met het Vincentiuskerkje van Velp, een waar juweeltje, ons overgeleverd uit de middeleeuwen. Ook de patroonheilige, de aartsengel Michaël, past precies in dit plaatje. Michaël is een bemiddelaar, staat tussen God en de mensen in. Hij weegt de zielen bij het Laatste Oordeel, is de grote bestrijder van het kwaad. Hij staat hoog in de rangorde van de engelen. Vanwege deze hoge positie en vanwege zijn functie hebben generaties van gelovigen hem dan ook op aarde altijd een hoge plaats gegund, letterlijk en figuurlijk.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >