Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Geachte bezoeker, hartelijk welkom

Op 14 september 2013 herdenken forex informatie de zusters Birgittinessen het feit dat zij 300 jaar geleden vanuit Koudewater, onder Rosmalen, naar Uden, in het Vrije Land van Ravenstein, zijn gevlucht. Rond dit jubileum worden verschillende activiteiten ontplooid. Door middel van deze website willen wij U daarvan op de hoogte brengen en houden.

De zusters Birgittinessen leven in stilte binnen de dikke muren. Zij leiden een teruggetrokken, sober leven. Dit volgens de regel van hun stichteres Birgitta van Zweden (1303-1373), patrones van Europa. In forex nederland Nederland werd de eerste abdij in 1434 gesticht te Koudewater onder Rosmalen. Na de Reformatie werd deze abdij verplaatst naar Uden. Over de bewogen geschiedenis kunt U elders meer lezen.

Om ruchtbaarheid te geven aan het jubileum en de viering daarvan breder kenbaar te maken is in 2011 de Stichting ‘300 jaar Abdij Uden’ in het leven geroepen forex trading nederland. Deze Stichting, die een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft  gekregen, heeft, namens de zusters, de organisatie en financiering van het jubileum op zich genomen.
Bij een feest hoort natuurlijk ook een cadeau.

Lees verder >

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >


Geschiedenis

Het Land van Ravenstein:
toevluchtsoord voor kloosters

De Republiek der Zeven Provinciën, met haar protestant karakter, verbood in haar rechtsgebied-Staats Brabant- de openbare beleving van het katholicisme.
Lees meer >

Birgittinessen: orde van stilte en gebed.

De Birgittinessen, zo genoemd naar hun stichteres Birgitta van Zweden (1303- 1373), vormen een contemplatieve orde; zij wijden hun leven van arbeid en gebed aan God.
Lees meer >

Huisbaas van het MRK

In 1972 richtten drie partijen het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) op. Dit waren de Abdij, het Bisschoppelijk Museum van ‘s-Hertogenbosch en de Gemeente Uden.
Lees meer >